על היתרון היחסי שמקנה מועמדות בבחירת דירקטורים, דירקטוריון הרכב אופטימלי וסוגי דירקטורים.