על חשיבות למידה לאורך החיים והסתגלות לשינויים בשוק משתנה