על מרכיב הרגולציה(חוקים ותקנות) בקביעת האסטרטגיה- הצגת מקרי בוחן וניסיון ששווה מיליונים.