על מרכיב הרגולציה (חוקים ותקנות) בקביעת האסטרטגיה – הצגת מקרי בוחן וניסיון ששווה מיליונים.