על קווים אדומים ואינטרסים במשא ומתן – טיפ לניהול משא ומתן ממנהל בכיר.