קורונה, ניהול ושירות “וידויו של מוכר פרחים”- שי אנגלר