שאלת מיליון הדולר – מה מנהל בכיר היה משנה במהלך הדרך העסקית שלו? ומה החשיבות של life long learning?