שוק ההון – שיעור 3

אינפלקציה, רביות, הדרכה על סוגי פקודות במערכת המסחר