שוק ההון – שיעור 4

רמות מחיר, התנגדות ותמיכה, איתור מניות, בדיקת תיקון ע”י פיבונאצ’י