שיעור 2 – חוק המתווכים, חוק הגנת הצרכן, חוק החוזים