שיעור 9 – חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), חוק שמאי מקרקעין, חוק הירושה, חוק ההוצאה לפועל