שלא תתחרטו! מה מנהל בכיר ממליץ ללמוד במהלך הדרך שעשוי לשמש בניהול בכיר?