תכנון שמוביל להצלחה, מקרי בוחן- דוגמאות לאסטרטגיות של החברות הענקיות במשק, פז טבע מהשגת פסגת השאיפות ועד להשרדות.