“תרימו את הראש” – על חשיבות ההתמדה, התמודדות עם כשלונות- דוגמאות בולטות, וחישוב מסלול מחדש