בזמן הקרוב ניצור קשר עם כל הפרטים על מסלול ההכשרה

סוחרים משתפים 

במשך שנה הסוחרים יהנו מסקירות שוק הכוללות הודעות חשובות ,דוחות של חברות ועוד...

סקירת שוק 19/4

נגן וידאו

סקירת שוק 24/4

נגן וידאו

סקירת שוק 15/5

סקירת שוק 22/5

נגן וידאו

עם שיטה מוכחת לא מתווכחים

מסלול ההכשרה והליווי נועדו לאנשים פרטים אשר רוצים ללמוד לנהל את תיק ההשקעות האישי שלהם ולקבל ידע, כלים מתקדמים והבנה עמוקה בניהול סיכונים.

הערה: המרכז הישראלי לקריירה בשיתוף montza trade (“המכללה”) מספקת שירותי לימוד בלבד בתחומי שוק ההון ותחומים נוספים.
מובהר כי המכללה אינה בעלת רישיון מכוח חוק הייעוץ, ואינה עוסקת במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ”ה- 1995, למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק הייעוץ הנ”ל. התכנים המועברים במסלולי הלימוד השונים במכללה כוללים נתונים כלליים כגון אירועים בשוק ההון שקרו בעבר.
מובהר בזאת כי השיעורים המועברים מטעם נציגי המכללה אינם מהווים ייעוץ, שידול לפעילות השקעה, מסחר, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות בתחום שוק ההון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של תלמיד/צופה. כל תלמיד/צופה מבצע את הפעולות לפי שיקול דעתו הבלעדי.
אין באמור באתר זה משום התחייבות ו/או הצעה מחייבת מצד המכללה והמידע, ושאר התכנים באתר אשר הועלו ע”י בעלי האתר או מי מטעמם משמשים למטרות לימודיות, החלפת מידע וכו’, מובאים כמידע כללי בלבד למשתמשי האתר, ואין בהם ובכל הכלול בהם משום ייעוץ, הכוונה, הדרכה, שידול, הצעה, המלצה ו\או הזמנה לקנות ו\או למכור נכסים פיננסיים ו\או כל נכסים אחרים כדוגמת ניירות ערך, מניות, אופציות וכו’ אשר מופיעים באתר ואין בהם משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.