נורית – דוגמא לסימולציה עם שחקנית מקצועית, למרכז הסימולציה אם רוצים